vitcm1@gmail.com
                                                                                                                                                                                                        

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อินทผาลัมไทย  086-428-8613 , 084-150-7209 , 081-974-1199

  โครงการ ๑ ล้าน ๑ ไร่ เปลี่ยนแผ่นดินไทยเป็นทองคำ .. ปลูกอินทผาลัมพืชแห่งอนาคต

 

  คณะผู้ก่อตั้งชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมประเทศไทย

ดร.ไกรเทพ    ดวงจันทร์           ตำแหน่ง         ประธานชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย

ดร.นิรุจน์    อุทธา                    ตำแหน่ง         รองประธานชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย

                                                                                        ปรธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมไทย

นาย เจริญชัย  วุฒิพันธุ์               ตำแหน่ง          กรรมการบริหารชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย

นาย  สุบิน   อินตา                                           ฝ่ายการตลาด

น.ส ณฐมณ   สีวิยศ                   ตำแหน่ง           ประชาสัมพันธ์

นางสาวเปมิกา   เมนารักษ์           ตำแหน่ง          บัญชีและการเงิน

นางสังวาลย์   ศรีวิชัย                                       สมาชิกก่อตั้งชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย

นายกมล เรือนแก้ว                                          สมาชิกก่อตั้งชมรมศูนย์ส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย


    ชมรมศูนย์เกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมประเทศกัมพูชา  เวียตนาม

 คุณ ธนานนท์  ทั่วประโคน  ประธานชมรมเกษตรกรประเทศกัมพูชา และเวียตนาม  855-976-388-637    ชมรมศูนย์เกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมประเทศลาว

 คุณเชษฐา โพธิรถ ประธานชมรมผู้ปลูกอินทผาลัมประเทศลาว  

 คุณบุญลพ  ปัญญาสิทธิ์    009-856 20 23917  333


   คณะที่ปรึกษาพิเศษ

  Mr.thananont  tuaprakhon   

  ผอ.วิรัตน์  สมมิตร (สวนพฤกษาศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย)

  พญ.อัญชลี  ไชยสัจ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย      

  นพ.ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข  ประธาน อปสข เขต 4

  ดร.อำนาจ โพธิ์กรุณา

  นายบุญชอบ  สิงห์คำ  ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม

  คุณ ทีมเขตร  บุตรเพชรวรัท (Route55) RS

  คุณกมล  เรือนแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

   ฝ่ายกฏหมาย  สำนักงานทนายความ เกื้อกูล อินตุ้ย  083-480-5358


ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคอิสาน 

 ดร.นิรุจน์  อุทธา        ประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคอิสาน  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษรกรจังหวัดกาฬสินธุ์    

 นายอภิชาติ  สินธุมา             รองประธานชมรมเกษตรฯ             โรงเรียนแก้จน (ขอนแก่น)

 นางเจนจิรา  มิยาโมโตะ         สมาชิกศูนย์ประจำจังหวัดอุดรธานี

 

  ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคเหนือ

 อ.กมล  เรือนแก้ว                     ตำแหน่ง          ประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมไทยภาคเหนือ

 อ.วรพล  พันธุ์ธิกุล                     ที่ปรึกษาด้านการตลาดภาคเหนือ                          

 คุณสมชาย  อินต๊ะ                     ตำแหน่ง          รองประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมไทยภาคเหนือ

 คุณสุบิน  อินทา                        ตำแหน่ง          รองประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมไทยภาคเหนือ

 อ.วิชัย ฐิตพิชญ์                        ตำแหน่ง          ผู้ช่วยประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมไทยภาคเหนือ

 อ.สิทธิเดช ทะสุใจ                    ตำแหน่ง          ฝ่ายวิชาการ

 คุณ วรภัค  สิลอ่อน (หนานลัย)                          สมาชิกก่อตั้ง

  ที่ปรึกษาชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคเหนือ

 คุณ บุญยงค์ จันทร์แสง       อ.สิทธิเดช  ทะสุใจ     คุณ เปมิกา  เมนารักษ์


   ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคตะวันออก

 คุณ ภัทรผล นามบุตร  ประธานชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมภาคตะวันออก

 คุณ สมคิด โพธิ์งาม     ที่ปรึกษาภาคตะวันออก

 

 

โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทยเพื่อการส่งออก สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอนาคต 086-428-8613

Read More

                                                      

Side Menu

Side Page
 

16:45   นายธนวรรธน์
21:54   สุธี
15:09   พงศธร
16:32   เพิ่มศักดิ์
21:45   กาญจนี
11:46   วุฒิพงษ์
16:05   นางสาวดวงกมล
11:52   จตุรภัทร
13:26   จีรนันท์
22:25   เกริกเกียรติ
13:59   นายธีระ
15:49   ประสิทธิ์
16:34   ธนาธรณ์
16:51   Amateurheela

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 8 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
184 คน
1856 คน
199256 คน
เริ่มเมื่อ 2013-04-06

 

 

  333

             สอบถามรายละเอียดได้ที่          vitcm1@gmail.com            086-428-8613  ,  084-150-7209    Line id    vitcm1