vitcm1@gmail.com
                                                                                                                                                                                                        

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อินทผาลัมไทย  086-428-8613 , 084-150-7209 , 081-974-1199

  โครงการ ๑ ล้าน ๑ ไร่ เปลี่ยนแผ่นดินไทยเป็นทองคำ .. ปลูกอินทผาลัมพืชแห่งอนาคต

แปลงสาธิต โครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกอินทผาลัมแห่งประเทศไทย
 

 
ทางชมรมศูนย์สงเสริมการปลูกอินทผาลัมไทย เป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสมาชิกชมรมฯ

เราจึงกล้าประกันต้นกล้าอินทผาลัมว่าเป็นสายพันธุ์แท้  ปลูกแล้วให้ผลผลิตแน่นอน เราไม่ได้สร้างภาพ เราสร้างความเป็นจริง

ทางชมรมฯพร้อมให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนมาดูข้อเท็จจริง มาดูข้อมูลต่างๆได้ ทางชมรมฯเรามีฝ่ายกฏหมายทีจะช่วยปกป้อง

คุ้มครองหากมีบริษัทฯใด หรือบุคคลใดที่มีการเอารัดเอาเปรียบ หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยหลอกลวง ให้ร้ายป้ายสีทางชมรมฯยินดี

ที่จะเข้าไปตรวจสอบ พร้อมให้ความช่วยเหลือเพือตรวจสอบข้อเท็จจริง


 

โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผาลัมไทยเพื่อการส่งออก สร้างเงิน สร้างงาน สร้างอนาคต 086-428-8613

Read More

                                                      

Side Menu

Side Page
 

16:45   นายธนวรรธน์
21:54   สุธี
15:09   พงศธร
16:32   เพิ่มศักดิ์
21:45   กาญจนี
11:46   วุฒิพงษ์
16:05   นางสาวดวงกมล
11:52   จตุรภัทร
13:26   จีรนันท์
22:25   เกริกเกียรติ
13:59   นายธีระ
15:49   ประสิทธิ์
16:34   ธนาธรณ์
16:51   Amateurheela

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 7 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
185 คน
1857 คน
199257 คน
เริ่มเมื่อ 2013-04-06

 

 

  333

             สอบถามรายละเอียดได้ที่          vitcm1@gmail.com            086-428-8613  ,  084-150-7209    Line id    vitcm1